Prikaži Restoran “STARI GRAD” na većoj karti

Ako dolazite iz smjera Zagreba nakon ulaska u grad Sisak (benzinska postaja s lijeve strane) na prvom semaforu idete ravno te se zaobilaznicom krećete u smjeru Kutine. Prije mosta preko rijeke Save uočit ćete oznaku za Restoran Stari grad.

Ako dolazite iz smjera Popovače/Kutine nakon što uđete u Sisak i prijeđete most preko rijeke Save na prvom raskrižju idete desno (pratite cestu s prednošću prolaska) te na prvom semaforu ponovo skrećete desno i pratite cestu koja Vas vodi do Restorana Stari grad.